NaNoWriMo — Til deg som vil skrive

Tiden er snart inne. Novem­ber nærmer seg og NaNoW­riMo er på vei. Hva er NaNoW­riMo? Det står for Nation­al Nov­el Writ­ing Mon­th, men det er blitt en inter­nasjon­al greie. Det er en slags konkur­ranse hvor man utfor­dr­er seg selv, hvor man skal skrive en bok i løpet av novem­ber. Er det­te i det …

En, to, tre, skriv!

Nå har jeg utsatt å skrive det­te inn­legget alt for lenge — en ting skriveg­lade folk kan­skje kjen­ner seg igjen i? Det er litt for lett å utset­te ting (skriv­ing, sukk og stønn, det er jo så stress), så hvor­dan en gjeng for­fat­ter­spir­er skal klare å dri­ve en blogg blir …